• Interaktívne vyhodnocovanie interakcií a kontraindikácií

    Liekový informačný systém integrovaný v lekárenských a ambulantných systémoch, ponúka atraktívne interaktívne služby priamo z ich prostredia. Informácie o lieku a diagnóze podľa MKCH-10 Objednajte si Aesculap už od 10€ / mesiac / PZS

  • Interaktívne vyhodnocovanie interakcií a kontraindikácií

    Liekový informačný systém integrovaný v lekárenských a ambulantných systémoch, ponúka atraktívne interaktívne služby priamo z ich prostredia. Informácie o lieku a diagnóze podľa MKCH-10 Objednajte si Aesculap už od 290€ / mesiac

  • Aesculap pomáha pri komunikácii s pacientom v ambulancii aj v lekárni

    Ponúka komplexné informácie o všetkých registrovaných liekoch (vrátane homeopatík), zdravotníckom materiále, zdravotníckych pomôckach, ale i parafarmakách a farmaceutických surovinách, o výbere magistraliter prípravkov. Poskytuje odborné informácie o liekoch, o interakciách medzi nimi, o ich kontraindikáciách.

  • Poskytneme Vám BEZPLATNÚ plne funkčnú jednomesačnú demoverziu systému Aesculap

Aesculap

Program AESCULAP je určený lekárskej a lekárnickej odbornej verejnosti. Poskytuje komplexné informácie o diagnózach, liekoch, zdravotníckych pomôckach zdravotníckej legislatíve a množstvo ďalších služieb ktoré môžu v značnej miere minimalizovať riziká spojené s užívaním liekov a prispieť tak ku skvalitneniu úrovne farmakoterapie. Svojím zameraním a architektúrou je vhodnou súčasťou primárnych systémov zdravotníckych zariadení a systémov elektronickej preskripcie a medikácie v rámci projektov eHealth.   

PharmDr. František Tamer

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. v priebehu roka 2012 uviedla do pilotnej prevádzky a testuje expertný liekový systém poisťovne ELSP. Tento systém je vyvinutý zo znalostnej databázy systému Aesculap a bol nasadený spoločnosťou GAMO a.s. Cieľom tejto implementácie je spätná identifikácia vzniknutých interakcií a kontraindikácií na liekoch vydaných pacientom na základe predpisu lekárov.

Ambulancie - Aesculap

Aesculap je integrovaný do ambulantných informačných systémov firiem Vyptech, Medicom, Softprogres, Pehacom, Datasoft. Využite špeciálnu ponuku dodávateľov ambulantných systémov. Pre informácie kontaktujte svojho dodávateľa ambulantného infromačného systému.

Kategorizácia 1.4.2014

Všetkým užívateľom je dostupná aktualizácia dát s aktuálnou kategorizáciou k 1.4.2014. Užívatelia bez pripojenia na internet dostanú aktualizáciu na CD poštou alebo si ho môžu stiahnuť z samostatnej adresy, ktorú zašleme na vyžiadanie emailom.

Zmena distribúcie programu
a aktualizácií

Od 1.8.2012 sa primárnym distribučným kanálom stáva internet. Upozorňujeme, že od 1.8.2012 účtujeme za každé zaslané CD poplatok 3€ s DPH. Poplatok sa účtuje vždy pri zakúpení alebo predĺžení licencie sumárne, tzn. 36€ s DPH za 12 aktualizácií. Tento poplatok pokrýva náklady na výrobu CD, poštovné a balné. Táto zmena sa týka len zákazníkov, ktorí si licenciu zakúpia alebo predĺžia po 1.8.2012.Objednávajte na telefónnom čísle +421 48 4372 111